Enterprise Semantic Data Management

Data lineage: de herleidbaarheid van data naar zijn betekenis en de reden waarvoor de data wordt gebruikt, is steeds vaker een kritieke succesfactor. Marco Brattinga neemt u mee in de wereld van enterprise semantic data management als methodiek om deze deze uitdaging aan te gaan.

Barry Devlin

How to Revamp your BI and Analytics for AI-based Solutions

In this half day virtual session, Dr. Barry Devlin explores the challenges and potential benefits of moving from BI and Analytics to AI. We explore its use in data management; its relationship to data warehouses, marts, and lakes; its emerging role in BI; its strengths and weaknesses at all levels of decision-making support; and the opportunities and threats inherent in its two main modes of deployment: automation and augmentation.

Barry Devlin

Would you let AI do your BI?

In BI and analytics vendors are adding artificial intelligence possibilities with the promise of better or faster decisions. But how far could AI go? Barry Devlin explores in this session the challenges and potential benefits of moving from BI to AI. Also he will discuss the dangers of thoughtless automation and ethical considerations in adopting AI.

Richtlijnen voor het ontwerpen van duurzame data-architecturen

Een duurzame data-architectuur is een architectuur die eenvoudig is aan te passen en uit te breiden. Rick van der Lans bekijkt de rol van een datalake, datahub of datawarehouse in een duurzame data-architectuur. Ook vereisten en ontwerpregels komen daarbij aan bod.

Datastrategie volgens het DMBoK

Autonome intelligente systemen worden vaker ingezet bij probleemoplossing maar zijn afhankelijk van de data in een organisatie. Een datastrategie is daarom nodig om de organisatie in staat te stellen op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Peter Vieveen zal de definitie van een datastrategie beschrijven aan de hand van het Data Management Body of Knowledge, waarbij Gamification en data literacy als hulpmiddelen dienen om deze datastrategie uit te leggen aan uw organisatie.

De datamesh: een gedistribueerde data-architectuur

Centralistische en monolithische data-architecturen kennen volgens Rick van der Lans een aantal problemen en hij stelt de datamesh als data-architectuur oplossing voor. In tegenstelling tot datawarehouses, datalakes en datahubs die centralistisch en monolithisch zijn, is de datamesh een gedistribueerde oplossing. Klassieke verantwoordelijkheden binnen een IT-organisatie zullen drastisch verschuiven.